13 Toen hij nu voleind had te profeteren, zo kwam hij op de hoogte.