34 Daarna ging Samuel naar Rama; en Saul ging op naar zijn huis te Gibea-Sauls.