19 Saul nu, en zij, en alle mannen van Israel waren bij het eikendal met de Filistijnen strijdende.