21 En de Israelieten en Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde.