Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Samuël 2:3 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
3 Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan.
Link Options
More Options
[X]