4 De boog der sterken is gebroken; en die struikelden, zijn met sterkte omgord.