43 Ook nam David Ahinoam van Jizreel; alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen.