28 En tot die te Aroer, en tot die te Sifmoth, en tot die te Esthemoa,