11 En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.