1 Als nu de ark des HEEREN zeven maanden in het land der Filistijnen geweest was,