10 Samuel nu zeide al de woorden des HEEREN het volk aan, hetwelk een koning van hem begeerde.