8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;