2 Corinthiërs 9:15 SVV

15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.