15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.