14 En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u.