Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Koningen 21:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 Dewijl dat Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, erger doende dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die voor hem geweest zijn, ja, ook Juda door zijn drekgoden heeft doen zondigen;
Link Options
More Options
[X]