Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 33:9 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
9 Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels verdelgd had.
Link Options
More Options
[X]