10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op.