25 En Seja was schrijver; en Zadok en Abjathar waren priesters.