26 En ook was Ira, de Jairiet, Davids opperofficier.