11 En Hij voer op een cherub, en vloog, en werd gezien op de vleugelen des winds.