12 En Hij zette duisternis rondom Zich tot tenten, een samenbinding der wateren, wolken des hemels.