48 De God, Die mij volkomene wraak geeft, en de volken onder mij nederwerpt;