17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus;