9 En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van den overste der kamerlingen.