33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.