Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Daniël 3:28 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
28 Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.
Link Options
More Options
[X]