Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Deuteronomium 6:18 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
18 En gij zult doen, wat recht en goed is in de ogen des HEEREN; opdat het u welga, en dat gij inkomt, en erft het goede land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft;
Link Options
More Options
[X]