10 Een rechte waag, en een rechte efa, en een rechte bath zult gijlieden hebben.