3 Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.