Genesis 10:6 SVV

6 En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaan.