8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.