6 En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaan.