Best Known Translations
Other Translations

Genesis 48:1 SVV

1 Het geschiedde nu na deze dingen, dat men Jozef zeide: Zie, uw vader is krank! Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraim!

Study tools for Genesis 48:1