Best Known Translations
Other Translations

Genesis 5:5 SVV

5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

Study tools for Genesis 5:5