6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.