36 En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis;