24 Groet al uw voorgangeren, en al de heiligen. U groeten die van Italie zijn.