19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.