9 En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven;