3 Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen;