21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.