15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.