Jona 4:4 SVV

4 En de HEERE zeide: Is uw toorn billijk ontstoken?