Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Leviticus 2:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Als nu een ziel een offerande van spijsoffer den HEERE zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn; en hij zal olie daarop gieten, en wierook daarop leggen.
Link Options
More Options
[X]