35 En Hij gebood den scharen neder te zitten op de aarde.