39 En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard, en doodden hem.