40 Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen?