19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt