20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.